Thành viên tiêu biểu

 1. 9

  KhoaTKTT

  Administrator, 31
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 2. 8

  KhoaCD

  Administrator, 31
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 3. 8

  KhoaKT

  Administrator, 31
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 4. 6

  Khoa CNDM

  Administrator, 31
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
 5. 5

  cd07q14

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
 6. 4

  hienth8315

  New Member, Nam, 38
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 7. 3

  KhoaNNTH

  Administrator, 31
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 8. 2

  dieutruong

  New Member, Nữ, 23
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. 2

  NGO GIA MINH

  New Member, Nam, 21
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 10. 2

  LÊ TRẦN THỨC

  New Member, Nam, 37
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 11. 1

  Phòng QLKH và QHDN

  Administrator, 31
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. 1

  thuan1084nd

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. 1

  xuantinh7777

  New Member, Nữ, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. 1

  hùng nguyễn

  New Member, Nam, 26
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. 1

  Thu Thủy

  New Member, Nữ, 33
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. 1

  hangentec

  New Member, Nữ, 22
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1