Thành viên tiêu biểu

 1. 36

  KhoaCD

  Administrator, 32
  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
 2. 33

  boss_sgu

  Member, Nam, 20
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 3. 31

  KhoaKT

  Administrator, 32
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
 4. 27

  Phòng QLKH và QHDN

  Administrator, 32
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 5. 22

  KhoaNNTH

  Administrator, 32
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 6. 20

  KhoaTKTT

  Administrator, 32
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 7. 18

  Khoa CNDM

  Administrator, 32
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 8. 15

  vietcuong7

  New Member, Nam, 23
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 9. 8

  tieukieu

  New Member, Nữ, 22
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 10. 6

  cd07q14

  New Member, Nam, 29
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 11. 4

  hienth8315

  New Member, Nam, 38
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. 2

  kembo

  New Member, Nữ, 29
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 13. 2

  dongphuckimvang

  New Member, Nam, 24
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. 2

  cloudfermi

  New Member, Nữ, 27
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. 2

  F20Beauty

  New Member, 21
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 16. 2

  vazolbaby

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 17. 2

  LÊ TRẦN THỨC

  New Member, Nam, 38
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 18. 2

  NGO GIA MINH

  New Member, Nam, 22
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 19. 2

  dieutruong

  New Member, Nữ, 24
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. 1

  TRẦN VIỆT TIẾN

  New Member, 29
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0