Thành viên tiêu biểu

 1. 33

  boss_sgu

  Member, Nam, 20
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 2. 27

  KhoaCD

  Administrator, 32
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 3. 25

  Phòng QLKH và QHDN

  Administrator, 32
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 4. 25

  KhoaKT

  Administrator, 32
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 5. 17

  KhoaNNTH

  Administrator, 32
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 6. 17

  KhoaTKTT

  Administrator, 32
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 7. 15

  Khoa CNDM

  Administrator, 32
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 8. 6

  cd07q14

  New Member, Nam, 29
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 9. 4

  hienth8315

  New Member, Nam, 38
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 10. 2

  tieukieu

  New Member, Nữ, 22
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 11. 2

  dongphuckimvang

  New Member, Nam, 24
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. 2

  cloudfermi

  New Member, Nữ, 26
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. 2

  F20Beauty

  New Member, 20
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. 2

  vazolbaby

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 15. 2

  LÊ TRẦN THỨC

  New Member, Nam, 37
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 16. 2

  NGO GIA MINH

  New Member, Nam, 22
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 17. 2

  dieutruong

  New Member, Nữ, 24
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. 1

  TRẦN VIỆT TIẾN

  New Member, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. 1

  quanhMHG

  New Member, Nữ, 22
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 20. 1

  Ngọc Thắng

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1