Thành viên tiêu biểu

 1. 51

  KhoaKT

  Administrator, 33
  Bài viết:
  51
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
 2. 50

  KhoaCD

  Administrator, 33
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
 3. 47

  KhoaNNTH

  Administrator, 33
  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 4. 40

  Phòng QLKH và QHDN

  Administrator, 33
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 5. 35

  vietcuong7

  Member, Nam, 24
  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
 6. 33

  boss_sgu

  Member, Nam, 21
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 7. 29

  Khoa CNDM

  Administrator, 33
  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 8. 26

  tieukieu

  New Member, Nữ, 23
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 9. 22

  KhoaTKTT

  Administrator, 33
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
 10. 6

  cd07q14

  New Member, Nam, 30
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
 11. 4

  hienth8315

  New Member, Nam, 39
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. 2

  kembo

  New Member, Nữ, 30
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 13. 2

  dongphuckimvang

  New Member, Nam, 25
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. 2

  cloudfermi

  New Member, Nữ, 28
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. 2

  F20Beauty

  New Member, 21
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 16. 2

  hoanglong0910

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 17. 2

  vazolbaby

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 18. 2

  LÊ TRẦN THỨC

  New Member, Nam, 39
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 19. 2

  NGO GIA MINH

  New Member, Nam, 23
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 20. 2

  dieutruong

  New Member, Nữ, 25
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0